Thứ 309172019

LAST_UPDATE09:39:32 AM

Lễ Kết Nạp Đảng viên Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".
     Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.     Thực hiện Quyết định số: 2429-NQ/ĐU ngày 18/07/2013 của Đảng uỷ huyện Củ Chi về chuẩn y kết nạp đảng viên.
      Ngày 25 tháng 07 năm 2013 vừa qua, Chi Bộ Đảng Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn(SPC) long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Trần Thị Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn(SPC) vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 
     Đến tham dự buổi lễ:
+ Về phía Đảng ủy doanh nghiệp huyện Củ Chi có sự tham gia của:
  - Đồng chí Trần Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy doanh nghiệp
+ Về phía nhà trường có sự tham gia của:
  - TS. Châu Văn Dưỡng - Chủ tịch HĐQT - Hiệu trưởng nhà trường
  - Đ/c: Trần Văn Khoa - Trưởng Phòng TCHCQT Nhà  trường
  - Đ/c Trần Văn Thuấn - Chủ tịch Công Đoàn Nhà  trường
  - Thầy Đào Duy Biên - Bí thư Đoàn trường
  - Cùng tất cả Quý Thầy Cô là Đảng viên Chi bộ Nhà  trường; Ban chấp hành Công đoàn trường cùng tham dự.
 
     Đồng chí Nguyễn Hoài Phước - Bí thư Chi Bộ Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) đã đọc và  trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Trần Thị Thúy Hằng trước sự chứng kiến của toàn thể Đại biểu; BGH nhà trường; các Đảng viên chi bộ; Công Đoàn trường; Đoàn Thanh niên.
      Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng viên, Đồng chí Trần Thị Thúy Hằng đã thực hiện tuyên thệ:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Xin thề, xin thề, xin thề! 

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Xin thề, xin thề, xin thề! 

3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xin thề, xin thề, xin thề! 

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Xin thề, xin thề, xin thề! 
 
    Sau lời tuyên thệ của Đồng chí Đảng viên mới Trần Thị Thúy Hằng, thay mặt Chi bộ Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC), Đồng chí Nguyễn Hoài Phước - Bí thư Chi Bộ phát biểu chỉ đạo định hướng phát triển Đảng trong Chi bộ và yêu cầu các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ dìu dắt Đảng viên mới thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn trong thời gian thử thách 12 tháng.
      Th ay mặt Đảng ủy doanh nghiệp huyện Củ Chi, Đồng chí Trần Văn Cương - Phó Bí thư Đảng ủy  đã phát biểu chỉ đạo, chia sẽ kinh nghiệm để Chi bộ Đảng của Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn (SPC) mỗi ngày một phát triển, đặc biệt phải chú trọng nhiệm vụ phát triển Đảng viên mới.
     Qua đó, Đồng chí cũng trao đổi và động viên, đề xuất Hội đồng quản trị, ban Giám hiệu nhà trường tích cực hỗ trợ nhiều hơn nữa về mọi mặt để Chi Bộ Đảng Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Sau đây là một số hình ảnh trong Buổi Lễ kết nạp Đảng viên mới