Thứ 309172019

LAST_UPDATE09:39:32 AM

Nhân sự chi bộ Đảng

Đ/c Trần Văn Khoa - Bí thư Chi bộ
Đ/c Trần Văn Thuấn - Đảng viên Đ/c Phan Quốc Toàn - Đảng viên

Đ/c Trần Thị Thúy Hằng - Đảng viên Đ/c Ngô Quỳnh Châm - Đảng viên
Đ/c Nguyễn Thị Bé Sinh - Đảng viên Đ/c Trần Quỳnh Như - Đảng viên